Cesar Leusden is een praktijk voor (kinder)oefentherapie Cesar en sensomotorische integratietherapie. Mijn specialisatie is het begeleiden van kinderen en jongeren. Daarnaast geef ik groepslessen en ruitertraining. Door de lessen gevarieerd en interactief aan te bieden probeer ik je enthousiast te maken om zelf actief te werken aan een gezonde houding en een evenwichtige en gecoördineerde motoriek.

Ouders maken zich wel eens zorgen om hun kind. Soms op basis van eigen observaties, soms na signalen van anderen, bijvoorbeeld de leerkracht op school. Hoe weet u of uw zorgen terecht zijn? Een kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo.

Meestal gaat dat goed, maar soms loopt een kind een achterstand op in zijn motorische ontwikkeling. Omdat er bijvoorbeeld iets mis is met een van de zintuigen, het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat. Sensomotorische informatieverwerking is een hele mond vol, maar betekent eigenlijk niet meer dan ‘zintuiglijk’: horen, proeven, ruiken, voelen. Bij sommige kinderen werken de zintuigen niet goed samen. Ze hebben dan sensorische informatieverwerkingsproblemen. Dat uit zich in hun gedrag. Ze zijn bijvoorbeeld heel onhandig, of worden snel boos. Maar het kan hun gedrag ook op heel andere manieren beïnvloeden. Niet veel mensen weten van het bestaan van sensorische informatieverwerkingsproblemen. Dat kan problemen geven voor het kind, omdat het niet wordt begrepen door de omgeving.

In de therapie wordt veel gebruik gemaakt van spelletjes die de verwerking van zintuiglijke informatie stimuleren. De therapeut kijkt waar de problemen liggen, zodat de omgeving het kind ook op een andere manier kan benaderen. Desgewenst worden ook de school of andere hulpverleners bij de behandeling betrokken. Er is zeker niet alleen aandacht voor de problemen van het kind; het kind kan ook laten zien wat het wel kan.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak, zie Cesar Leusden.

<>