Psychologie

Het doel van de psychologie is het verwerven van kennis omtrent het doen en laten van mensen, zowel in hun alledaagse omgeving als onder bijzondere omstandigheden.

Slider

Psychologie houdt zich bezig met datgene wat alle mensen gemeenschappelijk hebben, maar kijkt ook naar hoe we ons onderscheiden van elkaar, in onze overtuigingen, onze persoonlijkheid en onze vaardigheden. Het gaat niet alleen om het begrijpen van een persoon als individu, maar het gaat ook om hoe we ons gedragen binnen een groep, inclusief hoe we elkaar onderling behandelen en hoe we over elkaar denken.

Slider

Aanbieders

Slider

Diana Polis

Psycholoog

• psychologie
• hoogsensitiviteit
• traumaverwerking

Jeanne Demage

GZ-psycholoog & EMDR therapeut

• depressies
• traumaverwerking

Drs. Marionne Boschhuizen

Psycholoog & orthopedagoog

• psychosociale therapie
• cognitieve gedragstherapie
• EMDR

Slider
Slider