Ons verhaal

Slider
Slider

Omnis is in 2011 opgericht vanuit het idee dat een multidisciplinaire aanpak binnen de eerste lijn van de gezondheidszorg veel effectiever zou werken dan een centrum met alleen maar één vorm van therapie. Door de jaren heen is er geschaafd en gewerkt aan gezamenlijke doelstellingen en gezocht naar behandelaars die ons team konden versterken.
 
Op 1 april 2020 heeft dat geresulteerd in de verhuizing naar een groter pand, waarin er voor ons allen voldoende ruimte is om door te kunnen groeien en ons te kunnen blijven ontwikkelen.
Wat is de kracht van dit samengestelde team?
 
Ieder mens is uniek. Ieder mens heeft zijn eigen talenten en capaciteiten. Samenwerken is het bundelen van individuele krachten, van ieders kwaliteiten, kennis, kunde en achtergronden. Het doel is om samen een resultaat te bereiken, dat door een individuele specialist/discipline niet of veel moeilijker bereikt kan worden. Door het samenwerken in een team, door saamhorigheid en groepsgevoel, kan ons zorgteam meer bereiken.
 
 
ONZE VISIE
Wij vinden het als team belangrijk dat er gekeken wordt naar alle aspecten van gezondheid. Jij staat als mens met een hulpvraag centraal. Wij zullen daarbij steeds kijken of de zorg die je bij ons krijgt steeds het beste aansluit bij deze hulpvraag. Op weg naar een voor jou zo optimaal mogelijke gezondheid zullen wij je kennis en vaardigheden aanleren waarmee je zelf het heft weer in handen kunt nemen.
 
Wij als team delen de overtuiging dat een gezonde leefstijl met volwaardige voeding en regelmatig met aandacht bewegen een belangrijk onderdeel zijn van ons welbevinden.
 
 
ONZE WERKWIJZE
Wij werken alleen op afspraak. Binnen ons team maakt u een afspraak met één van onze behandelaars, na verwijzing van de huisarts/specialist of op eigen initiatief. Na een eerste gesprek zal de behandeling meestal bij haar of hem starten. Wanneer gedurende het behandeltraject blijkt dat je hulpvraag toch groter is dan in eerste instantie gedacht, of dat de hulpvraag gedurende de behandeling veranderd, kan je behandelaar na overleg met jou een voorstel doen om binnen ons de tam de behandeling bij een andere behandelaar voort te zetten of er mee samen werken. Overleg wat plaatsvind over je zorgdossier wordt allen gedeeld met andere behandelaars na toestemming van jou.

Slider
Slider