Omnis is een samenwerkingsverband tussen verschillende soorten van behandelingsmethoden die een bijdrage kunnen geven aan het verbeteren van de lichamelijke en/of geestelijke conditie, waarbij de mens en niet de ziekte of aandoening centraal staat.

Wij zien gezondheid als het resultaat van een optimaal evenwicht binnen zowel lichaam, geest, relatie, gezin, werk en maatschappij. Alle therapeuten werken vanuit de visie dat je zelf in eerste instatie verantwoordelijk bent voor je eigen gezondheid en gevoel van welbevinden. Als behandelaars geven we allemaal vanuit ons eigen vakgebied en vaardigheden inzicht in het verbeteren van het eigen welzijn.

Door deze onderlinge samenwerking versterken wij als behandelaars elkaars kennis en vaardigheden.

Team Omnis Leusden, >