Cesar Leusden is een praktijk voor (kinder)oefentherapie Cesar en sensomotorische integratietherapie. Mijn specialisatie is het begeleiden van kinderen en jongeren. Daarnaast geef ik groepslessen en ruitertraining. Door de lessen gevarieerd en interactief aan te bieden probeer ik je enthousiast te maken om zelf actief te werken aan een gezonde houding en een evenwichtige en gecoördineerde motoriek.

Kinderoefentherapie is een specialisatie van de Oefentherapie Cesar en Mensendieck. Bij de behandeling van kinderen wordt, net als bij de algemene oefentherapie, aangesloten bij de dagelijkse vaardigheden, houdingen en bewegingen.

Bij kinderen staat daarbij vooral spelen op de voorgrond. Klimmen, springen en bal gooien zijn belangrijke vaardigheden voor kinderen om te leren. Dit geldt ook voor knippen, knutselen en schrijven. Soms blijven kinderen zonder duidelijke reden achter op leeftijdsgenoten, soms is er een afwijkende ontwikkeling, bijvoorbeeld bij de diagnose DCD. Bij diagnoses als NLD, ADHD en dyslexie kunnen ook motorische problemen voorkomen.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak, zie Cesar Leusden.

<>