Omnis betekent alles omvattend en dit centrum is dan ook een samenwerkingsverband tussen negen therapeuten en/of behandelaars, met in totaal twaalf verschillende (para)medische disciplines.

Omnis Leusden is een (para)medisch centrum voor bekkenfysiotherapie, cesar oefentherapie, fysiotherapie, hypnotherapie, manueeltherapie, coaching, mindfulness, orthomoleculaire therapie, osteopathie, pilates, psychologie, psychotherapie en yoga.